Lya RO - www.lya.ro
Acasă Sfaturi utile si mai putin utile Liberarea provizorie sub control judiciar si liberarea provizorie pe cautiuneLiberarea provizorie sub control judiciar si liberarea provizorie pe cautiune Imprimare Email
Evaluare utilizator: / 0
Cel mai slabCel mai bun 
Sfaturi Utile
Joi, 19 Mai 2011 12:00

Liberarea provizorie sub control judiciar si

liberarea provizorie pe cautiune


Extras din codul de procedura penala

liberare-control-judiciar-sau-cautiuneArt. 1601:  Modalitatile liberarii provizorii

(1) In tot cursul procesului penal, invinuitul sau inculpatul arestat preventiv poate cere punerea sa in libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cautiune.

Liberarea provizorie sub control judiciar

Art. 1602:  Conditiile liberarii

(1) Liberarea  provizorie  sub  control  judiciar  se  poate  acorda in  cazul  infractiunilor savarsite  din  culpa,  precum  si  in  cazul  infractiunilor  intentionate  pentru  care  legea prevede pedeapsa inchisorii ce nu depaseste 18 ani.
 
(2) Liberarea provizorie sub control judiciar nu se acorda in cazul in care exista date din care rezulta necesitatea de  a-l impiedica pe  invinuit sau inculpat sa  savarseasca alte  infractiuni  sau  ca  acesta  va  incerca  sa  zadarniceasca  aflarea  adevarului  prin influentarea  unor  parti,  martori  sau  experti,  alterarea  ori  distrugerea  mijloacelor  de proba sau prin alte asemenea fapte.
 
(3) Pe  timpul  liberarii  provizorii  invinuitul  sau  inculpatul  este  obligat  sa  respecte urmatoarele obligatii:

a) sa nu depaseasca limita teritoriala fixata decat in conditiile stabilite de instanta;
b) sa se prezinte la organul de urmarire penala sau, dupa caz, la instanta de judecata ori de cate ori este chemat;
c) sa  se  prezinte  la  organul  de  politie  desemnat  cu  supravegherea  de  instanta, conform programului de supraveghere  intocmit de organul de poli tie sau ori de cate
ori este chemat;
d) sa nu isi schimbe locuinta fara incuviintarea instantei care a dispus masura;
e) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme.
 
(31) Organul judiciar care a dispus masura poate impune invinuitului sau inculpatului ca  pe  timpul  liberarii  provizorii  sa  respecte  una  sau  mai  multe  dintre  urmatoarele obligatii:

a) sa poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;
b) sa nu se deplaseze la anumite spectacole sportive ori culturale sau in orice alte locuri stabilite;
c) sa  nu  se  apropie  de  persoana  vatamata,  membrii  familiei  acesteia,  persoana impreuna  cu  care  a  comis  fapta,  martori,  experti  ori  alte  persoane,  stabilite  de instanta, si sa nu comunice cu acestea direct sau indirect;
d) sa nu conduca niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite;
e) sa nu se afle in locuinta persoanei vatamate;
f) sa  nu  exercite  profesia,  meseria  sau  sa  nu desfasoare  activitatea  in  exercitarea careia a savarsit fapta.

(32) In  cuprinsul  incheierii  sunt  mentionate  expres  obligatiile  pe  care  invinuitul  sau inculpatul trebuie sa le respecte si se atrage atentia acestuia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta  a  obligatiilor  care  ii  revin,  se  va  lua  fata  de  acesta  masura  arestarii preventive.
 
(4) Dispozitiile art. 145 alin. 2 1 se aplica in mod corespunzator.

Art. 1602a:  Organul care dispune liberarea provizorie

(1) Liberarea provizorie sub control judiciar se dispune, atat in cursul urmaririi penale, cat si in cursul judecatii, de instanta de judecata.
 
Art. 1602b:  Organul care efectueaza controlul respectarii obligatiilor

(1) Controlul modului  in care  invinuitul sau inculpatul respecta obligatiile stabilite de instanta   revine   judecatorului   delegat   cu   executarea,   precum si   procurorului si organului de politie.

Art. 1603:  Modificarea sau ridicarea controlului judiciar

Controlul judiciar instituit de instanta poate fi oricand modificat sau ridicat de aceasta, in total sau in parte, pentru motive temeinice.

Liberarea provizorie pe cautiune

Art. 1604:  Conditiile liberarii


(1) Liberarea provizorie pe cautiune se poate acorda de instanta de judecata, atat in cursul urmaririi penale, cat si al judecatii, la cerere, cand s-a depus cautiunea si sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 1602 alin. 1 si 2.
 
(2) Pe  timpul  liberarii  provizorii,  invinuitul  sau  inculpatul  este  obligat  sa  respecte obligatiile care ii revin potrivit art. 1602  alin. 3 si 31. Dispozitiile art. 1602  alin. 32  se aplica in mod corespunzator.

(3) Dispozitiile art. 1602 alin. 4 se aplica in mod corespunzator.

Art. 1605:  Cautiunea

(1) Cautiunea garanteaza respectarea de catre invinuit sau inculpat a obligatiilor care ii revin in timpul liberarii provizorii.
 
(2) Cuantumul cautiunii este de cel pu tin 1.000 lei si consemnarea sa se poate face fie prin  depunerea  sumei  de  bani  stabilita  de  catre  instanta,  fie  prin  constituirea  unei garantii reale imobiliare la dispozitia instantei care a stabilit cautiunea.

(3) Consemnarea  cautiunii  se  face  pe  numele   invinuitului  sau  inculpatului si  la dispozitia instantei care a stabilit cuantumul cautiunii.
 
(4) Cautiunea se restituie cand:

a) se revoca liberarea provizorie pentru cazul prevazut in art. 16010 alin. 1 lit. a);
b) se  constata  de  instanta,  prin  incheiere,  ca  nu  mai  exista  temeiurile  care  au justificat masura arestarii preventive;
c) se dispune scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale, achitarea sau incetarea procesului penal;
d) se pronunta pedeapsa amenzii sau pedeapsa inchisorii cu suspendarea conditionata  a  executarii  ori  cu  suspendarea  executarii  sub  supraveghere  sau  cu executarea la locul de munca;
e) se dispune condamnarea la pedeapsa  inchisorii.
f) cererea de liberare provizorie a fost respins a potrivit art. 160 8a alin. 6.
 
(5) Cautiunea nu se restituie,  in cazul prevazut la lit. e),  cand liberarea provizorie s-a revocat potrivit dispozi tiilor art. 16010  alin. 1 lit. b). Cautiunea se face venit la bugetul de stat, la ramanerea definitivaa hotararii de condamnare.

(6) In  cazurile  prev azute  la  lit.  b)-e)  se  dispune   si  incetarea  starii  de  liberare provizorie.

Dispozitii comune

Art.  1606: Cererea  de  liberare  provizorie   si  organul  competent  sa  o rezolve

(1) Cererea de liberare provizorie poate fi facuta, atat in cursul urm aririi penale, cat si in cursul judecatii, de catre invinuit sau inculpat, sotul ori rudele apropiate ale acestuia.

(2) Cererea  trebuie  sa  cuprinda  numele,  prenumele,  domiciliul  si  calitatea  persoanei care o face, precum  si mentiunea cunoasterii dispozitiilor legii privitoare la cazurile de revocare a liberarii provizorii.

(3) In  cazul  liberarii  provizorii  pe  cautiune,  cererea  trebuie  sa  cuprinda  si  obligatia depunerii  cautiunii   si  mentiunea  cunoasterii  dispozitiilor  legii  privind  cazurile  de nerestituire a cautiunii.

(4) Rezolvarea  cererii,  in  cursul  urmaririi  penale,  revine  instantei  careia  i-ar  reveni competenta  sa  judece  cauza  in  fond,  iar  in  cursul  judecatii,  instantei  sesizate  cu judecarea cauzei.

(5) Cererea  depusa  la  organul  de  cercetare  penala,  la  procuror  ori  la  administratia locului de detinere se inainteaza, in termen de 24 de ore, instantei competente.

Art. 1607:  Masurile premergatoare examinarii cererii

(1) Instanta verifica daca cererea de liberare provizorie cuprinde mentiunile prevazute in art. 1606 alin. 2 si 3 si, daca este cazul, ia masuri pentru completarea acesteia.

 
(2) Cand cererea este facuta de o alta persoana decat invinuitul sau inculpatul, din cele aratate  in  art.  1606  alin.  1,  instanta  il  intreaba  pe  invinuit  sau  pe  inculpat  daca  isi insuseste cererea, iar declaratia acestuia se consemneaza pe cerere.

Art. 1608:  Examinarea si admiterea in principiu a cererii

(1) Instanta examineaza, de urgenta, cererea, verificand daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru admisibilitatea  in principiu a acesteia.

(2) In cazul cererii de liberare pe cautiune, daca instanta constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stabileste cuantumul cautiunii si termenul in care cautiunea trebuie  depusa,  incunostintand  despre  aceasta  persoana  care  a  facut  cererea.  Dupa depunerea  dovezii  de  consemnare  a  cautiunii,  instanta  admite  in  principiu  cererea si fixeaza termenul pentru solutionarea ei.

(3) Daca  nu sunt  indeplinite conditiile prevazute de lege  si dovada de consemnare a cautiunii nu a fost depusa, cererea se respinge.

Art. 1608a:  Solutionarea cererii

(1) Solutionarea  cererii  se  face  dupa  ascultarea  invinuitului  sau  a  inculpatului,  a concluziilor aparatorului, precum si ale procurorului.

(2) In  cazul  in  care  se  constata  ca  sunt  indeplinite  conditiile  prevazute  de  lege  si cererea  este  intemeiata,  instanta  admite  cererea   si  dispune  punerea   in  libertate provizorie a invinuitului sau inculpatului.

(3) Instanta, in cazul admiterii cererii de liberare provizorie, stabileste si obligatiile ce urmeaza a fi respectate de invinuit sau inculpat.

(4) Copia dispozitivului  incheierii ramase definitive ori un extras al acesteia se trimite administratiei  locului  de  de tinere  si  organului  de  politie  in  a  carui  raza  teritoriala locuieste invinuitul sau inculpatul. Persoanele interesate se  incunostinteaza.

(5) Administratia  locului  de  detinere  este  obligata  sa  ia  masuri  pentru  punerea  de indata in libertate a invinuitului sau inculpatului.

(6) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, cand cererea este neintemeiata  sau  cand  aceasta  a  fost  f acuta  de  catre  o  alta  persoana  si  nu  a  fost insusita de invinuit sau de inculpat, instanta respinge cererea.

Art. 1609:  Recursul impotriva incheierilor privind liberarea provizorie

(1) Impotriva   incheierii  prin  care  s-a  admis  ori  s-a  respins  cererea  de  liberare provizorie se poate face recurs de catre invinuit sau inculpat ori de catre procuror, la
instanta superioara.

(2) Termenul  de  recurs  este  de  24  de  ore   si  curge  de  la  pronuntare,  pentru  cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsa.

(3) Dosarul va fi inaintat instantei de recurs in termen de 24 de ore.

(4) Recursul se judeca in termen de doua zile.

(6) Invinuitul sau inculpatul este adus la judecarea recursului. Participarea procurorului este obligatorie.

(7) Instanta se pronunta in aceeasi zi asupra admiterii sau respingerii recursului.

(8) Recursul impotriva incheierii prin care s-a respins cererea de liberare provizorie nu este suspensiv de executare.

(9) Dosarul se restituie in termen de 24 de ore de la solutionarea recursului.

(10) Dispozitiile  alineatelor  precedente  se  aplica  in  mod  corespunzator  si  in  cazul modificarii sau ridicarii controlului judiciar.

Art. 16010:  Revocarea liberarii

(1) Liberarea provizorie poate fi revocata daca:

a) se descopera fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute la data admiterii cererii de liberare provizorie si care justifica arestarea invinuitului sau inculpatului;
b) invinuitul sau inculpatul nu respecta, cu rea-credinta, obligatiile ce-i revin potrivit art.  1602  alin.  3  si  31  si  art.  1604  alin.  2  sau  incearca  sa  zadarniceasca  aflarea adevarului ori savarseste din nou, cu intentie, o infractiune pentru care este urmarit sau judecat.

(2) Revocarea liberarii provizorii se dispune de instanta, prin incheiere, cu ascultarea invinuitului  sau  inculpatului  asistat  de  aparator.  Revocarea  se  dispune   si  in  lipsa invinuitului  sau  inculpatului,  cand  acesta,  fara  motive  temeinice,  nu  se  prezinta  la chemarea facuta.

(3) In caz de revocare a liberarii provizorii, judecatorul dispune arestarea preventiva a invinuitului sau inculpatului si emite un nou mandat de arestare.

(4) Impotriva  incheierii instantei prin care  s-a dispus  revocarea liberarii provizorii se poate face recurs.

(5) Dispozitiile art. 1609 se aplica in mod corespunzator.


Ultima actualizare în Joi, 19 Mai 2011 12:23
 

Adaugă comentariu

Adaugati comentarii de bun simt si la obiect cu articolul ce urmeaza sa-l comentati. Daca nu sunteti logat comentariul va fi supus aprobari de un Moderator, altfel comentariul apare imediat. Va multumim!


Codul de securitate
ActualizeazăHosting Profesional - Usor si simplu

Lya RO - www.lya.ro, cauta editori, autori si publicisti

lya.ro
Vrei sa faci parte din proiectul nostru? Nimic mai simplu: ne trimiti un mesaj pe adresa de e-mail office[at]lya.ro si ne povestesti in cateva cuvinte despre pasiunile tale si despre ce ai vrea sa scrii pe www.lya.ro

Dorim sa creem un corp de editori, autori si publicisti pasionati, care sa scrie despre ce-i pasioneaza sa ne prezinte noutati din domeniile lor de activitate, tutoriale, sa ne trimita fotografii, desene si orice altceva la care se considera priceputi. Oferim spatiu nelimitat de expresie si prietenia cititorilor www.lya.ro. De asemenea, oferim linkuri generoase catre site-urile / blogurile editorilor, posibilitatea de a le gazdui absolut gratuit prin serviciul de web hosting Easy Cont RO - www.easycont.ro in conditii profesionale si de asemeni ne oferim sa va promovam proiectele ce va intereseaza, prin mijloace specifice.

Va asteptam cu drag!


No posts to display.


Hot! - Topicuri noi in Forumul Easy Artistry

Adauga site-ul la favoriteAdauga site-ul la favoritePorneste browserul cu aceasta paginaShare aceasta paginaTrimite prin e-mail aceasta paginaPrinteaza aceasta paginaSalveaza aceasta pagina ca PDF
Inapoi in topul pagini
Avem 196 vizitatori online

Curs valutar BNR

23 aprilie 2019
* cursul valutar se schimba la ora 13
* pentru forint(HUF) cursul este la 100 de unitati monetare
EUR EUR 4.7581
USD USD 4.2268
CHF CHF 4.1488
GBP GBP 5.4956
HUF HUF 1.4831
MDL MDL 0.2365
BGN BGN 2.4328
powered by EasyCont.ro

Schimb Valutar

  • Currency Converter

  • Schimb 

    in

      

NewsletterFREE photo hosting by Photo Stock by Lya.RO - imagini.lya.ro

© Lya RO - www.lya.ro - gazduire & design Http://EasyCont.RO - Hosting professional, fast and simple!

Gazduire WEB Profesionala

eXTReMe Tracker
Sitemap - Lya.Ro EasyCont Track

Lya.RO - News | Stiri | Info | Monden | Sport

↑ Adaugă acest Headline Animat pe pagina ta web

Page generated in 0.003465 seconds.
Website Security Test